Naše zameranie je laserové gravírovanie a rezanie. S naším zariadením sme už otestovali široké spektrum materiálov, ktoré možno s laserovým lúčom popisovať a frézovať. Po prvých skúsenostiach si dovoľujeme tvrdiť, že ide o najpraktickejší a najestetickejší spôsob označovania propagačných materiálov a technických pomôcok. Okrem toho táto moderná technológia ponúka široký priestor na umelecké experimentovanie.

Momentálne svoje aktivity sústreďujeme na prácu s drevom a intenzívne kooperujeme s producentom drevených výrobkov.

Radi uvítame aj vaše nápady!

Tím Čellas